Vergi Denetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı, Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetlerimiz ile, Türkiye’de geçerli vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerimize destek olmaktayız.
Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik (tam tasdik) hizmeti,
 • Yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetleri,
 • Katma değer vergisi (KDV) iadesi ve mahsup işlemleri,
 • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Özelleştirme, satın alma, birleşme, devir ve tasfiye işlemleri,
 • Vergisel denetim ve revizyon,
 • Uluslararası vergi danışmanlığı,
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler,
 • Sermaye artışının tespiti raporları,
 • Vergi mevzuatı uygulamaları danışmanlığı ve vergi planlaması,
 • Kambiyo mevzuatı danışmanlığı,
 • Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı,
 • Şahısların vergi danışmanlığı,
 • Vergi uyuşmazlığı ve davaları ile ilgili danışmanlık,