Yöneticilerimiz

Hüseyin Perviz PUR –  Kurucu Ortak & Yeminli Mali Müşavir

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Muhasebe Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. 1967 yılından beri Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olmak üzere serbest çalışmaktadır. 1988-1992 yılları arasında Uluslararası Denetim Şirketlerinde Kurucu Ortak ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyon Üyeliği, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik geçici kurul üyeliği, İstanbul YMM Odası Yönetim Kurulu üyesi ve genel sekreterliği, TÜRMOB disiplin kuruluğu üyeliği ve TÜRMOB bünyesinde kurulan Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulunda Türk Vergi Sistemleri konusunda öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Prof.Dr. Necla PUR – Kurucu Ortak & Yeminli Mali Müşavir

1943 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini Bursa Koleji’nde, Yüksek öğrenimini lstanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi’nde tamamladı ve bu kurumun iktisat Kürsüsü’ne 1967 yılında asistan olarak girdi, 1974 yılında Doktor, 1978 yılında Doçent ünvanlarını aldı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, iktisat bölümüne Profesör olarak atandı. Çalışma ekonomisi Bölümü ve iktisat Bölümü Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 1970 yılında ” Marmara Üniversitesi Kadın işgücü istihdamı araştırma ve uygulama Merkezi”ni kurdu ve merkezin başkanlığına atandı.   2006 – 2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunmuştur. İktisat Tarihi, Çalışma Ekonomisi ve Kadın lşgücü alanında basılı kitapları ve pek çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen bilimsel kongrelere sunulmuş bildirileri ve basılmış makaleleri vardır. 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik” meslek yasasının yürürlüğe girmesi ile 22.09.1989 tarihinde Yeminli Mali Müşavirlik ünvanını almıştır.

Şükrü YAVUZ – Kurucu Ortak & Yeminli Mali Müşavir

1987 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989-2002 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Yeminli Mali Müşavirlik ünvanını kazanmış olup, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi belgesi bulunmaktadır. Üretim, hizmet ve ticaret firmalarının bağımsız denetimleri, vergi denetimleri ve vergi mevzuatları konularında deneyim ve bilgi sahibidir. Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır.

 

Ercan ÇARDAK – Şirket Ortağı & Yeminli Mali Müşavir

İnönü Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamlamıştır. 1996 yılında Pür Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi’nde mesleğe başlamış olup, 1999 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, 2014 yılında ise Yeminli Mali Müşavirlik ünvanına sahip olmuştur. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi belgesi bulunmaktadır. Üretim, hizmet ve ticaret firmalarının bağımsız denetimleri, vergi denetimleri ve vergi mevzuatları konularında deneyim ve bilgi sahibidir. Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır.