PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.; ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK VE 1 /10/200 TARİHLİ VE 25262 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YETKİ BELGESİNE SAHİP OLUP, BU ALANDA FAALİYET GÖSTERENLERİN DENETİMİNİ YAPMAKTADIR.